Dăm două burse la EMBA University of Hull! Împreună cu Banca Transilvania, SIF Moldova și Electrogrup

Pentru a obține una dintre cele două burse EMBA trebuie:

 • Să scrii un eseu de 400-500 de cuvinte în care să descrii
  care sunt beneficiile obţinerii bursei EMBA şi cum vei folosi
  cunoştintele dobândite în cadrul programului pe plan profesional şi personal;
 • Să ne trimiti CV-ul tău (menţionează realizările în
  business, realizările din afara ariei de business, realizările
  academice şi contribuţia în societate)
 • Să obţii 2 recomandări din partea a doua persoane cu care
  lucrezi (pe foaie cu antetul companiei, însoţite de cărţile lor de vizită)
 • Să le trimiți pe toate, în limba engleză, pe adresa [email protected]

De asemenea, pentru intrarea în Programul EMBA University of Hull, trebuie să îndeplinești cumulativ următoarele condiții:

 • diplomă de licenţă, obţinută cu rezultate bune;
 • 3 ani de experienţă în management, după terminarea
  facultăţii;
 • cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat (certificat,
  atestat)

Ce înseamnă EMBA la Cluj?

Aplicația ta va fi evaluată astfel:

 1. echipa UBB-EE va verifica îndeplinirea criteriilor de înscriere la programul EMBA (disponibile pe site-ul programului)
 2. o comisie specială va evalua dosarul de înscriere, după
  următoarele criterii:
  a. eseul
  b. realizările din domeniul business
  c. realizările din afara ariei de business
  d. rezultatele academice

  e. implicarea în societate
 3. Campania se desfăşoară în perioada: 21 februarie – 3 martie 2017

Comisia va fi formată din:

Prof. Mihaela Luţaş (Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca) 

 

Prof. Daniela Popescu (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca)

 

Tiberiu Moisă (Banca Transilvania)

 

Maria Şerbănescu (Electrogrup)

 

Dr. Andrew Taylor (Directorul Programului EMBA) și un profesor de la The University of Hull

 

Câştigătorii celor două burse EMBA University of Hull vor fi anunţaţi pe 9 martie 2017, pe acest site. Detalii suplimentare despre program la www.ubbee.ro, precum și la numărul 0747 752 825.

[spoiler title=”Regulamentul competiţiei”]
CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL si regulamentul oficial al concursului
Campania este organizata de Biziday Consulting, (numita de aici inainte „Organizator”), cu sediul social in Bucuresti, Str. Traian, nr. 124, sectorul 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13362/2005, CIF RO 17831128, reprezentata legal prin Administrator Totir Tiberiu.
Campania “Burse la EMBA University of Hull” se va derula in conformitate cu prezentul regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

CAPITOLUL 2. Temeiul legal
Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilr pe piata. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie, in cazul furnizarii unor date eronate, de a asigura transferul in conditii normale a premiului.
Prin inscrierea la aceasta campanie , participantii sunt de acord ca informatiile legate de identitatea lor sa intre in baza de date a Organizatorului, Biziday, conform Legii 677/2001, acestea putand fi folosite pentru activitatile sale de marketing. La cererea scrisa a participantilor, trimisa la adresa Str. Traian, nr. 124, sectorul 3, Mun. Bucuresti, operatorul se obliga sa actualizeze sau sa stearga datele personale ale acestora.

CAPITOLUL 3. Durata campaniei promotionale si aria de desfasurare
Campania se va desfasura in perioada 21 februarie 2017 – 3 martie 2017. Castigatorul va fi anuntat pe data de 9 martie 2017. Aria de desfasurare a campaniei este intreg teritoriul Romaniei.

CAPITOLUL 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
La aceasta campanie pot participa toate persoanele fizice care au domiciliul / resedinta in Romania cu varsta de minim 18 ani impliniti la data derularii campaniei si care indeplinesc conditiile de participare prevazute la capitolul 7 din prezentul regulament.
Prin inscrierea la aceasta campanie , participantii accepta si se supun prevederilor prezentului Regulament. Angajatii Biziday Consulting, rudele de la gradul I pana la gradul IV ale acestora, precum si firmele colaboratoare implicate in derularea campaniei nu au dreptul sa participe la aceasta campanie.

Participarea la aceasta campanie implica acceptul ca numele, fotografiile si alte materiale audio sau video cu participantii castigatori sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar.

CAPITOLUL 5. Protectia datelor personale
Tuturor participantilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si de a se adresa justitiei.

CAPITOLUL 6. Mecanismul campaniei
Pe site-ul www.biziday.ro se realizeaza o pagina de inscriere destinata concursului.
Participantii se inscriu in concurs (in intervalul 21 februarie 2017 – 3 martie 2017 (inclusiv) prin parcurgerea urmatorilor pasi obligatorii:
Trimiterea pe adresa de-mail [email protected]:
• unui eseu de 400-500 de cuvinte in care sa descrie care sunt beneficiile obtinerii bursei EMBA si cum va folosi cunostintele dobandite in cadrul programului pe plan profesional si personal;
• trimiterea CV-ul (mentionarea realizarilor in business, realizarile din afara ariei de business, realizarile academice si contributia in societate);
• obtinerea a 2 recomandari din partea a doua persoane cu care lucreaza in cadrul companiei (pe foaie cu antetul companiei, insotite de carti de vizita)

Toate documentele de mai sus trebuie trimise la adresa de [email protected] in perioada de desfasurare a campaniei, 21 februarie 2017 – 3 martie 2017 (inclusiv)
Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care un participant furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

CAPITOLUL 7. CONDITII DE PARTICIPARE
Fiecare participant are dreptul sa se inscrie in concurs o singura data, fiind obligat sa-si inregistreze datele reale cu caracter personal.
La acest concurs are drept de participare orice persoana care indeplineste in mod cumulativ toate conditiile de mai jos:

• Este cetatean roman sau rezident in Romania;
• Are experienta profesionala de minimum 3 ani, dupa terminarea facultatii;
• A absolvit o forma de invatamant superioara – detinerea unei diplome de licenta sau a diplomei GMAT este obligatorie;
• Cunoaste limba engleza la nivel avansat si are un certificat sau atestat de limba sau este dispus sa dea un test;
• Acceseaza site-ul www.biziday.ro/burse, in intervalul desfasurarii concursului si parcurge toate etapele mentionate in regulament la capitolul 6;
• Este de acord cu publicarea numelui, prenumelui si fotografiei pe site-ului www.biziday.ro, in cazul in care este desemnat a fi unul dintre castigatorii concursului;
• Confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate in acesta.
Toate criteriile de participare de mai sus sunt obligatorii. Neintrunirea cerintelor de mai sus exclude participantul de la etapa finala de selectie.

CAPITOLUL 8. PREMII
In cadrul campaniei, se acorda 2 (doua) burse integrale EMBA in valoare totala de 30.000 de euro (valoare unei burse este de 15.000 de euro) pentru urmarea programului EMBA University of Hull. Suma include costul studiilor. Cheltuielile de deplasare la cursuri vor fi suportate de catre castigator.
Cursurile programului EMBA organizate de UBB-EE, in parteneriat cu The University of Hull vor incepe in luna martie 2017 si se vor desfasura in Cluj-Napoca

CAPITOLUL 9. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
9.1. Alegerea castigatorului se va face in urma analizarii aplicatiilor conform cerintelor din capitolul 6, de catre o comisie de examinare compusa din reprezentanti ai UBB-EE si reprezentanti ai organizatorului de la Biziday, si cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.

9.2. Mecanismul de jurizare se va face astfel:
Pasul 1: In perioada 21 februarie 2017 – 3 martie 2017 (inclusiv) are loc procesul de inscriere in concurs, pe pagina dedicata de pe site-ul www.biziday.ro;
Pasul 2: In perioada 3 martie-8 martie 2017, comisia de examinare analizeaza aplicatiile trimise;
Pasul 3: In data de 9 martie 2017 va avea loc desemnarea castigatorilor bursei.
Vor fi desemnati castigatori ai burselor participantii care dovedesc ca au intrunit toate cerintele prevazute in prezentul regulament la Capitolul 4, urmand pasii indicati la Capitolul 6, in urma procesului de evaluare.
Alegerea castigatorilor se va face de catre comisia de examinare compusa din reprezentanti ai UBB-EE si reprezentanti ai organizatorului de la Biziday.
Anuntarea castigatorilor se va face in data de 9 martie 2017, numele si prenumele acestuia fiind afisate pe pagina dedicata concursului de pe site-ul www.biziday.ro.

9.3. Castigatorilor li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului pe adresa de e-mail sau telefonic. Organizatorul va folosi datele furnizate de candidat la inregistrarea pe pagina concursului de pe site-ul www.biziday.ro, in maximum 72 de ore de la anuntarea castigatorilor.
In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati in 72 de ore de la anuntarea datelor de identificare ale acestora, premiile vor fi acordate altor finalisti, inscrisi pe listele de rezerva.Acestia sunt stabiliti de comisia de examinare, .

9.4. Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului castigat.

CAPITOLUL 10. Regulamentul concursului
Regulamentul campaniei promotionale “Burse la EMBA University of Hull” este disponibil spre consultare, in mod gratuit, pe site-ul www.biziday.ro, cat si prin solicitare, pe adresa Str. Traian, nr. 124, sectorul 3, Mun. Bucuresti. Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.
Pe perioada de desfasurare a campaniei aplicantii pot trimite e-mail la [email protected] pentru a afla mai multe amanunte in legatura cu campania (regulament de participare, premii, modalitati de acordare a premiilor), precum si pentru sugestii sau eventuale plangeri. Programul de functionare a liniei telefonice este de luni pana vineri, intre orele 10.00 – 18.00.

Organizatorul prezentei campanii nu isi asuma nicio responsabilitate privind calitatea bursei oferita drept premiu, aceasta (n.r.–responsabilitatea) revenind in totalitate partenerului Asociatia Universitatii Babes-Bolyai – Executive Education.
Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti.

CAPITOLUL 11. TAXE SI IMPOZITE

Asociatia UBB-EE are obligatia de a calcula, retine la sursa si varsa la bugetul de stat cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din premiu, conform art. 110 al.1 din Codul Fiscal al Romaniei.

CAPITOLUL 12. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

CAPITOLUL 13. INTRERUPEREA CAMPANIEI
Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora, caz fortuit sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare pe site-ul www.biziday.ro.
[/spoiler]