(P) Credite cu garanţie EIF pentru companii prin Raiffeisen Bank

Untitled

Inițiativa JEREMIE reprezintă un set de acțiuni având ca obiectiv creșterea accesului la finanțare a IMM-urilor din Romania. Prin programul JEREMIE se garantează în proporție de 80% finanțările acordate companiilor eligibile, utilizând surse din Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS-CCE).

Inițiativa JEREMIE se derulează în România prin intermediul Fondului European de Investiții, care administrează fonduri puse la dispoziție de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Fondul oferă capital de risc pentru IMM-uri și furnizează garanții instituțiilor financiare pentru a acoperi împrumuturile acordate IMM-urilor.

Creditele garantate JEREMIE sunt folosite pentru finanțarea investițiilor pe termen lung în active tangibile și intangibile, şi finanțarea capitalului de lucru pe termen scurt, destinat acoperirii nevoii de capital de lucru.

banner parteneri

Pot aplica pentru credite cu garanţie JEREMIE companiile care

–   sunt înregistrate în România;

–   sunt la zi cu plata taxelor și impozitelor în momentul acordării finanțării;

–   nu primesc asistență sub un alt program al fondurilor europene pentru activele și cheltuielile finanțate prin JEREMIE;

–   se încadrează în limita pentru ajutor de minimis stabilită de lege;

–   activează în comerț, producție și servicii (conform POS-CCE);

–   nu sunt sub incidența unui ordin de recuperare emis de Comisia Europeană pentru fonduri structurale accesate anterior de companie

şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

–   au sub 250 de angajaţi;

–   realizează o cifră de afaceri anuală de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

Avantajele creditului JEREMIE pentru IMM-uri sunt:

– 80% din valoarea creditului reprezintă garanţia JEREMIE;

– costul total al facilităţilor JEREMIE este mai mic decât cel al creditelor ce nu au componentă de garantare oferită prin acest program;

Suma maximă care poate fi accesata este de 1.500.000 euro ( sau echivalent RON)* pe o perioada de rambursare: pentru investiții maxim 10 ani și pentru capital de lucru maxim 3 ani.

Ai toate motivele să te grăbeşti! Pentru informaţii suplimentare contactează Raiffeisen Bank la Call Center IMM 0213029141.

Dacă vrei să aplici, vino în orice unitate Raiffeisen Bank.