PFUAAAA! 3,5% CREŞTEREA PIB ÎN 2013

Conform primelor estimări, Produsul intern brut în trimestrul IV 2013 a fost,
în termeni reali, mai mare cu 1,7% comparativ cu trimestrul III 2013 (date ajustate
sezonier).
Faţă de acelaşi trimestru din anul 2012, Produsul intern brut a înregistrat o
creştere cu 5,2% pe seria brută şi cu 5,1% pe seria ajustată sezonier.
In anul 2013, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu anul 2012, cu
3,5%.

SURSA:INSSE