Stirea care sparge: Creștere economică neașteptată în trim. III – 4,1% an/an

Conform primelor estimări, Produsul Intern Brut în trimestrul III 2013 a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,6% comparativ cu trimestrul  II 2013 (date ajustate sezonier).
 Faţă  de acelaşi trimestru din anul 2012, Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere cu 4,1% atât pe seria brută  cât  şi pe seria ajustată sezonier.  
In perioada 1.I – 30.IX 2013, Produsul  intern brut a crescut, comparativ cu perioada corespunză toare din anul 2012, cu 2,7%, atât pe serie brută  cât  şi pe serie ajustată  sezonier.

sursa INSSE